Referencer

 1. Statslige virksomheder
  DSB Nationalmuseet SKAT Frederiksborg Skovdistrikt Forsvarets Efterretningstjeneste
 2. Offentlig
  Københavns kommune Roskilde Kommune Lyngby-Taarbæk kommune Høje Tåstrup kommune Furesø Kommune Solrød Kommune
 3. Sport
  DBU Sjælland Farum Tennis Klub Boldklubben Fremad Valby Dansk Tennis Forbund
 4. Private virksomheder
  Alk-Abelló Radiometer Medical Ferrosan Coloplast Pfizer Ledernes Hovedorganisation
Testimonials
Mads Jensen - Skatteministeriet
Som at flytte en hegnspæl med lillefingeren
I forbindelse med en større kompetenceafklaring af 150 akademiske medarbejdere valgte SKAT at uddanne 15 nye medarbejdere i grundlæggende coaching. Blandt dem var HR Konsulent i Skatteministeriet, Mads Jensen, der senere fik fem medarbejder han personligt skulle coache igennem kompetenceafklaringen:

"Jeg sad med en dobbeltrolle i forløbet i den forstand, at jeg både var med til at planlægge, hvordan vi skulle gribe opgaven an, og også var med til at coache medarbejderne senere. Vi har haft gode erfaringer med Michael Frost fra tidligere forløb, og det var en fornøjelse at have ham på. Han kører hele tiden et godt miks i undervisningen med præsentation af teori og redskaber, afprøvning og evaluering. Det gør, at man hurtigt får teknikkerne ind under huden. Samtidig havde Michael Frost og en række medarbejdere i Skat udarbejdet en række hypotetiske, men relevante cases vi kunne øve os på. De viste sig senere at være meget relevante i forhold til de personer, jeg kom til at coache. 

Der har været mange positive oplevelser i de efterfølgende coachingforløb. Medarbejdere, der indledningsvist var skeptiske, tog hurtigt formen til sig, og fik også til deres egen overraskelse meget ud af processen. Jeg har set, hvad man kan kalde mentale hegnspæle blive fjernet så let som ingenting. Samtidig har det været befriende at være facilitator for forandring frem for kommandør. Med coaching forbliver bolden på medarbejderens banehalvdel, og det er op til dem at spille den. De tager ansvar og ser muligheder. 

Indtil videre tyder interne undersøgelser på, at der er kommet en øget mobilitet i den gruppe, der har været gennem forløbet. Af de 5 medarbejdere jeg coachede er hele 3 i nye jobs i Skat. Det er meget tilfredsstillende, og den åbenhed og villighed til forandring tror jeg ikke, vi havde opnået, hvis vi havde grebet det an på mere traditionel vis," afslutter 

Mads Jensen, HR-konsulent, 
Skatteministeriet.
Jesper Krahl

Fra håbløs til superdriver
I forbindelse med jobbet var jeg i Dubai, hvor jeg blandt andet brugte min fritid på 10 golflektioner med en professionel. Resultatet var intet mindre end imponerende. Efter 10 lektioner var det tydeligt, at jeg var en guldmine for enhver golftræner, for det eneste jeg kunne var at slå nogle fantastiske huller i luften. Derfor havde jeg sådan set opgivet at lære at spille golf. 

Det havde jeg selvfølgelig fortalt til Michael, og den udfordring kunne han jo ikke stå for. Så én dag tog han mig med ud i Copenhagen Golf Center for at slå nogle bolde. Dér gik jeg på halvanden time fra huller i luften til at kunne ramme endevæggen med hvert eneste slag. Michael lærte mig mere på den halvanden time end jeg lærte på 10 lektioner i Dubai. Og han er ikke engang golftræner. Han stillede blot spørgsmål, tog et step ad gangen og fik mig til at føle efter. 

Til sidst satte vi det sammen og fra at være en person med et meget uheldigt forhold til runde ting ramte jeg nu bolden afslappet og skød den ned på endevæggen hver eneste gang. Og jeg mener, hvis han kan få mig til at rykke så meget på halvanden time rent fysisk, hvad kan vi så ikke gøre med det psykiske potentiale? Det satte virkelig tingene på spidsen for mig. 

Jesper Krahl.
John-Erik Bang
 viceskoleleder
Succesfuldt opgør med 350 års kulturhistorie
Da vi gik fra vores traditionelle skoleform med meget selvstændigt fungerende lærere til den faseopdelte skole under SKUB* modellen, hvor lærerne arbejder sammen i teams, troede vi på en måde, at det var nok bare at træffe beslutningen, og så ville det køre af sig selv. Men man gør tydeligvis ikke op med 350 års kulturhistorie, blot ved at tage beslutningen, derfor kom Michael Frost hurtigt ind i billedet. 

Michael tog over en 2 måneders periode hvert af de daværende 8 teams af lærere igennem en ud-af-huset oplevelse, hvor de legede, talte og fik viden om, hvad det vil sige at arbejde i et team. For mig var det forunderligt at se, hvordan hver gruppe ikke var teamorienteret, da de tog af sted, men de kom alle sammen tilbage som et team. Det gode ved Michael er, at han ser teamarbejdet som en proces. Efterfølgende har han arbejdet videre med hvert team og fulgt op på om de aftaler, de har lavet bliver overholdt, og om de når de mål, de har sat sig. 

Ledelsesteamet blev holdt uden for denne proces. Det var et krav for Michael, for at skabe ro om de enkelte teams. Siden blev vi dog selv trukket igennem et forløb, hvor vi fik sat ord på vores visioner og set os selv udefra. Det var sundt, og det vi kom frem til er noget vi bruger i hverdagen og ofte minder hinanden om. 

Michael er god til at skære ind til benet i løbet af ganske få spørgsmål. Han er på ingen måde berøringsangst. Han er god til mennesker og god til at pejle sig ind på den enkelte og få denne til at åbne op. Han er betænksom og har et stort hjerte. Oven på det ligger der en solid faglig kompetence, som gør ham i stand til at flytte mennesker. 

Vi er gået fra en kaotisk forandringsproces til at være en skole, som skolefolk herhjemme og i udlandet interesserer sig for og lærer af. Det er meget inspirerende. Jeg har lærere, som i første omgang havde meget stor modstand mod hele projektet, men som i dag kigger forbi mit kontor og siger: ”Teamarbejdet er det bedste, der er sket for mig som lærer”. Det er da stort. 

John-Erik Bang, viceskoleleder, Ordrup Skole, 2005
Samarbejde med Coloplast A/S
Læring helt ned i kroppen

Jeg har kendt Michael siden han arbejdede hos Strandgård Gruppen. Så da jeg for 10 år siden blev Fabrikschef hos Coloplast, var det naturligt for mig at trække ham ind for at hjælpe med at få tømret ledergruppen sammen. Michael stod for mig som en dygtig underviser, en entusiastisk coach og en person, som altid formår at møde folk, hvor de er. 

Vi var nogle dage af sted, og det var helt fantastisk. Der var en medarbejder, der startede med at sige, at han ikke havde lyst til at være med. Og når selv den medarbejder blev vendt til i sidste ende at være begejstret, så siger det ikke så lidt om de dage. Det, der gjorde det specielt, var det faktum, at Michael insisterer på læring og ikke bare oplevelser. Det betyder masser af øvelser, så oplevelsen kan komme helt ned i kroppen. Samtidig brugte han video, så vi efterfølgende kunne se, hvordan relationerne i gruppen udviklede sig gennem processen.  

Siden da har jeg brugt Michael Frost i flere sammenhænge. Dels som personlig coach til en række medarbejdere, der havde brug for at finde gnisten igen, til udviklingsforløb for selvforvaltende produktionsgrupper og til medarbejdergrupper, der skulle have løst op for spændinger. Og han har mere end levet op til forventningerne hver gang. 

Hans store styrke er, at han er meget nærværende. Alle deltagere kan mærke at han er til stede. Dertil er han god til at sanse hvor folk er. Og så er han tro mod sin tro; at vi er samlet for at lære noget. Som person, så evner han noget så sjældent, som at kunne kommunikere med høj som lav. Hos Coloplast har han skabt gode resultater hos såvel lagermedarbejdere som i ledergrupper. 

Senest har jeg brugt Michael i et forløb for en nyetableret funktionærgruppe, hvor vi gennem golfkurset lærte om coaching. Og det var ganske enkelt genialt. Medarbejderne fik virkelig en aha oplevelse, både dem som havde spillet golf før og dem, som var nybegyndere. Alle fik virkelig noget ud af at se og ikke mindst mærke forskellen på coaching og instruktion. Coaching fik dem til at slå langt og lige. Det er fantastisk effektivt. Og som coach selv er han genial. 

Marianne V.  Ovesen, tidl. Fabrikschef hos Coloplast

DBU København
Fokus på nye læringsmetoder
DBU København afholdt i samarbejde med coach, Michael Frost, en statsanerkendt coaching uddannelse for træner/ledere. En stor succes, hvis man spørger deltagerne.

DBU København udbød i januar og februar måned et forløb med fokus på ledelsesbaseret coaching. Uddannelsen er nu afsluttet efter en eksamen, hvor 5 deltagere udmærkede sig med karakteren 12. Forløbet, som er det første i DBU København-regi, har vakt stor begejstring blandt deltagerne:

"Da jeg så kursusopslaget på DBU Københavns hjemmeside, var jeg ikke i tvivl om, at det ville være gavnligt i forhold til min stilling som sportslig leder i KB´s børneafdeling. Hvad jeg præcis skulle forvente mig, var jeg dog ikke helt afklaret med, da jeg gik ind til kurset, men jeg var uden tvivl spændt på hvad som ventede mig. Her efter at vores undervisning er afsluttet har jeg fået rigtig meget positivt med og jeg er meget tilfreds med forløbet. Jeg vil derfor opfordre alle som får denne mulighed, for at tage kurset og udfordre sig selv.", lyder det fra Mads Agner Pedersen fra KB. 

For coach, Michael Frost, var det en spændende erfaring at arbejde med frivillige træner/ledere fra fodboldklubber: 

”Jeg har længe haft et ønske om at lave coachinguddannelse for fodboldtrænere. Coaching er en anerkendt læringsmetode i erhvervslivet og i andre sportsgrene. Derfor var jeg også spændt på at se, hvordan folk i fodboldverdenen tog imod de her nye læringsteknikker. Allerede på første kursusdag, hvor vi ude på tennisbanen og arbejde med teknikkerne, bemærkede jeg at de alle forstod metoden og var begejstret for den. De har alle kunne se, hvordan de her meget håndgribelige værktøjer, kan bruges i deres egen fodboldklub. Det er meget positivt", siger Michael Frost. 

DBU København arbejder på at udbyde et nyt coachingforløb med opstart mandag den 15. September 2014. Uddannelsen afvikles over 6 kursusdage (3 moduler) og afsluttes med en eksamen. Der er tale om en statsanerkendt uddannelse og det er muligt at søge statens voksenuddannelsesstøtte. 

SKAT
MUS med mening
 Det er sin sag at sikre, at over 10.000 ansatte i SKAT gennemgår en MUS-samtale, som er tilfredsstillende for alle parter. Vi har jo for nylig fusioneret flere kommunale skatteforvaltninger og ToldSkat, og er derfor en ung organisation med de udfordringer, der hører til. 

Jeg kendte Michael Frost fra tidligere og for mig, som projektleder, har det været naturligt at bringe ham ind til at hjælpe med at udvikle vores nye MUS-koncept. Projektet skulle tage udgangspunkt i konceptet ”Appreciative Inquiry” altså en samtale, der bygger på værdsættelse. Et koncept som SKAT gerne ville have det som fundament for MUS-samtalerne. 

Michael har tilført en stor del af sin erfaring med ledelse og coaching til det fundament. Det betyder, at vi nu har et ledelseselement i MUS-samtalen med udgangspunkt i en værdsættende samtale. Og det er unikt og også essentielt for vores organisation, hvor vi i høj grad vil bruge MUS-samtalerne til at signalere og etablere en ny kultur og ledelsesstil. 

Michael, som person, er ideel at have med på en opgave som denne. Først og fremmest, fordi han kommer han ikke med løsningen i hånden, i stedet kommer han med sin erfaring og åbenhed. I denne proces har han samtidig været god til at sikre, at vi har arbejdet sammen som team frem mod en fælles løsning. 

I disse dage tager vores 16 MUS-konsulenter op mod 700 ledere gennem det nye MUS-koncept ”MUS med mening”. Og mening giver det. Takket være en god proces med Michael Frost som samarbejdspartner.